tse

Комплекс Етно Село Тимчевски

с.Младо Нагоричани, Куманово (на патот кон Крива Паланка, на 17км оддалеченост од Куманово)
+389 (0) 31 497-749
+389 (0) 70 211-876
contact@etnoselo.com.mk