tse

Што да се посети во Македонија?

Северна Македонија , целосно официјално име – Република Северна Македонија – држава на југоистокот на Европа, на Балканскиот полуостров. Населението, според Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија, е 2.125.971 лица, територијата е 25.333 км². Го завзема 145-то место во светот според бројот на жители и 145-то според територијата.  

Главен град е Скопје. Единствениот службен јазик е македонскиот. Албанскиот има статус на “втор официјален јазик” , но не се користи во областа на меѓународните односи, одбраната, полицијата и централната монетарна политика.  

Унитарна држава, парламентарна република. 

Републиката е поделена на 85 административно-територијални единици, од кои 84 се општини и градот Скопје, како независна единица на локалната самоуправа. 

Македонија не излегува на море. На север се граничи со делумно признаената Република Косово и Србија, на запад – со Албанија, на југ – со Грција, на исток – со Бугарија. 

Битна одлика е значителната етнокултурна разновидност. Околу 67% од населението се православни христијани, муслиманите сочинуваат 30% од вкупното население и приврзаниците на другите признанија – 3%. 

Аграрно-индустриска земја со динамично развиена економија. 

Паричната единица е македонскиот денар.

Неверојатниот град Скопје

Кањонот Матка е кањон во Северна Македонија лоциран западно од градот Скопје. Опфаќа површина од околу 5000 хектари. Во областа на кањонот има десет пештери.

Кањонот Матка е популарна дестинација за одмор во Северна Македонија, дом на неколку средновековни манастири. Езерото Матка во кањонот е најстарото вештачко езеро во земјата. Езерото Матка во кањонот е најстарото езеро.

Топ 10 Македонии

1. Најбаран бизнис во Македонија

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Читать далее

 

2. На повеќето баран бизнис во Македонија

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Читать далее

3. На повеќето баран бизнис во Македонија

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Читать далее

 

Читать далее

Матка 1 – древний каньон Македонии

главная красота Скопье

Каньон Матка – каньон в Северной Македонии, расположенный к западу от города Скопье, Северная Македония. Занимает площадь около 5000 гектаров. В районе каньона расположено десять пещер.

Каньон Матка является популярным местом отдыха в Северной Македонии, местом, где расположено несколько средневековых монастырей. Озеро Матка в каньоне является старейшим искусственным озером в стране. Озеро Матка в каньоне является старейшим озером.

Политика

Матка 2 – древний каньон Македонии

главная красота Скопье

Каньон Матка – каньон в Северной Македонии, расположенный к западу от города Скопье, Северная Македония. Занимает площадь около 5000 гектаров. В районе каньона расположено десять пещер.

Каньон Матка является популярным местом отдыха в Северной Македонии, местом, где расположено несколько средневековых монастырей. Озеро Матка в каньоне является старейшим искусственным озером в стране. Озеро Матка в каньоне является старейшим озером.

Подробнее