tse

Цела Северна Македонија

Културен и деловен портал за вести

Главниот портал на Република Северна Македонија кој ги содржи сите корисни информации за земјата.
Со нас ќе бидете во тек за последните новости, комерцијални и патнички понуди!

Подробнее

Зошто Северна Македонија е привлечна?

Северна Македонија е земја која се наоѓа во централниот дел на Балканскиот полуостров. Многу луѓе ја споредуваат со Швајцарија.

Површината на Северна Македонија е 25 333 км², населението е 2 125 971 лице, во главно Македонци, како и Албанци, Грци, Турци, Бугари, Власи и Роми.

Северна Македонија се граничи со Албанија на запад, Србија на север, Грција на југ и Бугарија на исток. Географите сметаат дека Северна Македонија е одлична шаховска табла, бидејќи макрорелјефот на оваа земја се состои од планини и долини.

Читать далее

Импорт/экспорт Северной Македонии

Можете да отидете на порталот на добавувачи на стоки и услуги на Република Северна Македонија, каде што е претставен голем избор на готови производи за храна. Доколку вашата компанија би била заинтересирана да снабдува производи со нашата земја, пишете / јавете ни се и ќе се договориме за соработка!

Матка 1 – древний каньон Македонии

главная красота Скопье

Каньон Матка – каньон в Северной Македонии, расположенный к западу от города Скопье, Северная Македония. Занимает площадь около 5000 гектаров. В районе каньона расположено десять пещер.

Каньон Матка является популярным местом отдыха в Северной Македонии, местом, где расположено несколько средневековых монастырей. Озеро Матка в каньоне является старейшим искусственным озером в стране. Озеро Матка в каньоне является старейшим озером.

Политика

Матка 2 – древний каньон Македонии

главная красота Скопье

Каньон Матка – каньон в Северной Македонии, расположенный к западу от города Скопье, Северная Македония. Занимает площадь около 5000 гектаров. В районе каньона расположено десять пещер.

Каньон Матка является популярным местом отдыха в Северной Македонии, местом, где расположено несколько средневековых монастырей. Озеро Матка в каньоне является старейшим искусственным озером в стране. Озеро Матка в каньоне является старейшим озером.

Подробнее