tse

Северна Македонија – балкански бисер

Локација и предел

Северна Македонија е земја која се наоѓа во централниот дел на Балканскиот полуостров. Многу луѓе ја споредуваат со Швајцарија. Површината на Северна Македонија е 25 333 км², населението е 2 125 971 лице, во главно 64,2% – Македонци, како и 25,2% – Албанци, 3,9% – Турци, 1,8% – Срби, 2,7% – Роми, 2,2% – други.

Северна Македонија се граничи со Албанија на запад, Србија на север, Грција на југ и Бугарија на исток. Географите сметаат дека Северна Македонија е одлична шаховска табла, бидејќи макрорелјефот на оваа земја се состои од планини и долини.

 

Северна Македонија е земја на прекрасни антички тектонски и планински езера. Во републиката има околу 50 големи и мали езера, од кои трите најголеми природни езера во државата се — Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.

Климатски и туристички сезони

Климата во поголемиот дел од земјата е умерено континентална. Бројот на часови на сонце е 2400 годишно. Просечната температура на воздухот е + 12,4 * C додека во лето се зголемува на 35 * – 40 * С. Сезоната на капење трае од јуни до октомври и во овој период температурата на водата се држи од 20 * C до 28 * C.

Историја

Научниците со сигурност утврдиле дека луѓето живееле на територијата на Македонија пред три и пол илјади години, но хронологијата на настаните и пишувањето на историјата на оваа држава како и за целото човештво започнува, се разбира, со доаѓањето на Александар Велики во овој свет. Tој ја основаа најголемата империја до тогаш видена, која никогаш не била повеќе изедначена од друга и нема да биде. Смртта на Александар Велики го предвидува крајот на Македонската империја, која била поделена меѓу придружниците на големиот командант. Првиот крал на Македонија и Елада бил син на командантот и пријател на Александар – Касандар. Распадот на империјата бил погубен. Новоформираните царства и кралства со меѓусебни војни доведоа до формирање на нова светска моќ – Рим, кој сè повеќе го свртуваше вниманието на Балканот. За време на три таканаречените македонско-римски војни, Македонија целосно стана автономија на новата империја.

Долго време Македонија продолжува да живее во рамките на римската држава, задржувајќи ги своите етнички одлики: јазик, религија и обичаи. Со малку шанси да ја реализира својата индивидуалност во културната сфера, таа придонесе за она што се нарекува римска цивилизација.

Со доаѓањето на Словените на Балканот започнува нова фаза во развојот на Македонија. Мешањето на цивилизациите било неизбежно. Населени во Македонија, Словените направиле големи промени во социо-економските односи и во самиот живот на Византија, дел од Римската империја. Етничката територија на Македонија доби заеднички јазик – словенски јазик. Фатален пресврт во историјата на македонските Словени се случува со појавата на словенска азбуката, односно со почетокот на ширењето на писменоста и христијанството. Првата азбука – глаголицата ја составиле браќата Кирил (827-869) и Методиј (820-885), врз основа на јазикот на македонските Словени на целиот Балкан.

Со векови подоцна, времиња на државни востанијата, интриги, по две балкански војни против османлискиот владетел, историскиот и географски регион на Македонија бил поделен помеѓу Грција (Егејска Македонија), Србија (сегашна Република Северна Македонија – Вардарска Македонија) и Бугарија ( Пиринска Македонија). Мора да се каже дека споровите за историскиот интегритет на Македонија продолжуваат меѓу овие држави до ден денес.

Политички систем – унитарна држава, парламентарна република.

Главен град на Северна Македонија е Скопје.

Време – заостанува зад Москва во текот на летото за 1 час, а во зима за 2 часа.

Јазик – Единствениот национален јазик е Македонски, кој припаѓа во групата на јужнословенски јазици; 70% од населението во земјата зборуват Македонски. Албанскиот јазик има статус на „втор службен јазик“.

Религија

Околу 67% од верниците припаѓаат на Македонската православна црква, 30% се муслимани, а 3% припаѓаат на други концесии.

Валута

Македонски денар (MKD).

Виза

На руските граѓани во моментот не им требаат визи за влез во Северна Македонија. Времето на престој без визи во земјата е можно не повеќе од 90 дена во рок од 6 месеци. За да ја преминете границата, доволно е да имате валиден странски пасош со вас.

Постојат 2 аеродроми во Северна Македонија: Меѓународен аеродром во Скопје „Александар Велики„ и Аеродром во Охрид.